Rentabili ir ekonomiškai pajėgi įmonė, teikianti klientams kokybiškas paslaugas.

Strategija

Šios politikos ir strategijos įgyvendinimui bendrovės vadovybė oficialiai įsipareigoja:

  • Sistemingai analizuoti rinkos, vartotojų ir suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius;
  • Nuolat gerinti teikiamų paslaugų  kokybę;
  • Nuolat mažinti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai ; .
  • Vykdyti taršos, incidentų ir darbuotojų susirgimų prevenciją
  • Užtikrinti nekenksmingas darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatai darbo sąlygas ir saugias bei patikimas darbo priemones;
  • Sistemingai mokyti darbuotojus, kelti kvalifikacijos ir kompetencijos lygį ir ugdyti jų atsakomybę už švarią ir sveiką aplinką;
  • Vykdyti standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2023 teisinių, normatyvinių ir kitų dokumentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje, reikalavimus
  • Nuolat tobulinti integruotos vadybos sistemą ir gerinti jos  veiksmingumą
  • Skirti reikiamus išteklius ir sutelkti visų darbuotojų pastangas šių siekių įgyvendinimui

UAB “Kagris” Įmonės istorija

Istorija

UAB „Kagris“ – sparčiai besivystanti paslaugų įmonė, įsikūrė 2000 m. Panevėžyje. Nuolat besiplečiančioje, ir vis stipriau rinkoje įsitvirtinančioje bendrovėje šiuo metu dirba 60 darbuotojų.
Kurdami įmonę iškėlėme tikslą pritraukti klientus bei ugdyti jų lojalumą patraukliu teikiamų paslaugų asortimentu

Profesionalūs bendrovės darbuotojai, pritardami teiginiui, kad svarbiausia yra ne kiekybė, išskirtinį dėmesį skiria teikiamų paslaugų kokybei ir nuolat siekia patenkinti net ir paties išrankiausio kliento poreikius.

Ateikite, palyginkite ir įsitikinkite, kad mes kasdien nepailsdami siekiame tikslo: įžvelgti ir visiškai patenkinti klientų lūkesčius, nuolat kurti ir tobulėti, tiesiog, tvirtai eiti į priekį…

Daugybė klientų jau spėjo įsitikinti darbuotojų paslaugumu ir kruopštumu, teikiant visą paslaugų kompleksą.

O jei mes dar nepažįstami, tikimės, kad Jūs netrukus išbandysite UAB „Kagris“  paslaugas bei teigiamai įvertinę pasiliksite kartu.

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Kokybės politika

2005 metais UAB “Kagris” buvo įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2000 standarto reikalavimus. 2010 metais įdiegtos Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, kuri atitinka LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Tais pačiais metais įdiegėme aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri atitinka LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus. 2016 m. kokybės vadybos sistema ir  aplinkos apsaugos vadybos sistema persertifikuotos pagal naujus standartus. Sertifikatai liudija, kad įmonės veikla kokybės, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos  srityse atitinka tarptautinių standartų reikalavimus.

MISIJA

Teikti kokybiškas tekstilės  gaminių  skalbimo tame tarpe higieninio, cheminio valymo, patalpų ir teritorijų valymo, skalbinių nuomos ir pardavimo paslaugas, vykdant  aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos teisinius ir kitus reikalavimus bei nuolat gerinant aplinkos apsaugos,  darbo saugos ir sveikatos situaciją įmonės viduje ir už jos ribų. Tenkinti suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.

© Copyright 2022. All Rights Reserved. Svetainės sprendimas #Techv.lt